Menu Zavřeno

Podpora transformace vaší firmy 

Podpora transformace vaší firmy 

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

Digitální transformace je cesta k růstu, inovacím a novému byznysu. Využívá digitální technologie ke změně procesů, ovlivňuje práci lidí a dává vzniknout nové firemní kultuře. Je to změna, která vyžaduje zapojení majitelů, TOP managementu a všech zaměstnanců firmy v rámci strategie. Digitální transformace je kontinuální proces, který firmě umožňuje zvládat budoucí změny na trhu.

Digitální transformace je cesta k růstu, inovacím a novému byznysu. Využívá digitální technologie ke změně procesů, ovlivňuje práci lidí a dává vzniknout nové firemní kultuře. Je to změna, která vyžaduje zapojení majitelů, TOP managementu a všech zaměstnanců firmy v rámci strategie. Digitální transformace je kontinuální proces, který firmě umožňuje zvládat budoucí změny na trhu.

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

S námi si vytvoříte vlastní digitální strategii, připravíte lidi, uřídíte změnové projekty a zajistíte udržitelnost výsledků.

Jste pro své zákazníky dostatečně flexibilní?
Chcete řídit procesy v reálném čase?
Uvažujete o zavedení digitálních technologií?

Naše klienty jsme ve spolupráci s experty úspěšně provedli optimalizací, digitalizací a stabilizací jejich procesů.

digit-procesy
Mají vaši lidé obavy ze změny a nových technologií?
Neví, jak v novém prostředí pracovat?
Víte, jak je vést v nových podmínkách?

Naši klienti ve spolupráci s námi nastartovali proces přípravy lidí na zvládnutí digitálního prostředí a vybudovali týmy, které zvládnou tempo změn.

priprava-lidi
Daří se vám efektivně implementovat změny?
Umíte vytěžit potenciál zavedených změn?
Jde ruku v ruce příprava lidí a digitalizace procesů?

Našim klientům jsme pomohli vést prozměnové projekty, vybudovat prozměnové týmy a zajistit dlouhodobou udržitelnost změn.

udrzitelnost

SPOJME SÍLY PRO VAŠI BUDOUCNOST

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

Digitální transformace je příležitost, pusťte se do ní s námi.

Radka Šušková
RaS
+420 776 777 742
váš expert pro oblast
priprava-lidi
udrzitelnost
Šárka Matýs
S-Matys
+420 731 696 691
váš expert pro oblast
priprava-lidi
udrzitelnost
Miroslav Marek
Marek
+420 603 279 960
váš expert pro oblast
digit-procesy
udrzitelnost
Martin Chalupa
MChalupa
+420 774 881 553
váš expert pro oblast
digit-procesy

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

DIGITRANSFORMACE   |  NAŠI EXPERTI  |  ŘEŠENÍ

ZLEPŠENÍ A DIGITALIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI

VEMAT s. r. o.

Společnost VEMAT s.r.o. (dále jen VEMAT) se zaměřuje zejména na výrobu polyesterových a bavlněných oděvních šňůr, okrouhlých pruženek, plochých prádlových pruženek, sportovních šněrovadel, švihadel a dalších výrobků. Má do 50 zaměstnanců.

Společnost VEMAT s.r.o. (dále jen VEMAT) se zaměřuje zejména na výrobu polyesterových a bavlněných oděvních šňůr, okrouhlých a plochých prádlových pruženek, sportovních šněrovadel, švihadel a dalších výrobků. Má do 50 zaměstnanců.

VÝCHOZÍ STAV

Vstupem do společné spolupráce byla potřeba růstu a zvyšování výkonnosti společnosti VEMAT. Firma řešila (a řeší) výstavbu nových výrobních a skladových prostor, zvýšení sortimentu i množství vyráběného zboží, digitalizaci procesů, evidenci výroby a skladů, a to vše cestou dílčích kroků (upgrade IS, zavádění čárových a QR kódů, propojování systémů).

Majitelé společnosti si postupem času uvědomovali potřebu komplexního řešení. Obrátili se na Moravskoslezské informační centrum (dále jen MSIC) a požádali o systémovou podporu. Po úvodních rozhovorech a analýze situace jsme se s majiteli dohodli, že je potřeba nejprve definovat a popsat procesy, aby mohla nastat jejich optimalizace, automatizace a digitalizace. V rámci programu EXPAND si společně dali za cíl připravit budoucí koncept výrobního procesu a celého procesu realizace zakázky s ohledem na rozšíření výrobních prostor, digitalizaci a budoucí růst.

Firma chtěla dosáhnout těchto měřitelných přínosů:
optimalizace toku materiálu a informací ve firmě
příprava na stěhování do nových prostor
odstranění plýtvání z procesu realizace zakázky a příprava pro následnou efektivní digitalizaci
zvýšení produktivity a zkrácení doby průchodu zakázky firmou
snížení a optimalizace skladových zásob

ŘEŠENÍ

Do řešení se v rámci EXPANDU zapojil náš expert – Miroslav Marek, který s pracovníky firmy:
popsal současnou situaci ve fungování firemních procesů formou mapy toku hodnot
společně navrhli budoucí stav fungování firemních procesů
vytvořili Layout nových výrobních prostor (zadavatel vybíral z několika variant)
navrhli optimalizaci materiálových a informačních toků

VÝSLEDEK

Výsledkem spolupráce bylo:
zlepšení toku materiálu a informací ve firmě
procesy připravené na stěhování do nových prostor
lidé připravení na změny
návrh odstranění plýtvání z procesu realizace zakázky
zvýšení produktivity a zkrácení doby průchodu zakázky firmou
snížení a optimalizace skladových zásob
příprava a podklady pro následnou efektivní digitalizaci
zadání pro návrhy nízkonákladové automatizace
Následně do projektu společnost VEMAT přizvala další experty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:
sdílené vývojové centrum IdeaHub Ostrava, vyvinulo a dodalo nízkonákladovou automatizaci a digitální sběr dat ze strojů pro zvýšení produktivity a zlepšení ergonomie
v rámci podpory MSIC byl realizován audit digitální připravenosti firmy
ve spolupráci s partnerskou firmou Altevida, jsme navrhli optimální koncept toku dat a informací
firma Altevida zabývající se digitálními technologiemi pak na základě popisu procesů a potřeb pomohla vybrat moderní informační systém postavený na cloudovém řešení

Tento komplexní přístup zajišťuje společnosti VEMAT koncepční řešení a udržitelný rozvoj firmy.

spolupracující expertI
expert new dimension

ZLEPŠENÍ A DIGITALIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI

VEMAT s. r. o.

Společnost VEMAT s.r.o. (dále jen VEMAT) se zaměřuje zejména na výrobu polyesterových a bavlněných oděvních šňůr, okrouhlých a plochých prádlových pruženek, sportovních šněrovadel, švihadel a dalších výrobků. Má do 50 zaměstnanců.

VÝCHOZÍ STAV

Vstupem do společné spolupráce byla potřeba růstu a zvyšování výkonnosti společnosti VEMAT. Firma řešila (a řeší) výstavbu nových výrobních a skladových prostor, zvýšení sortimentu i množství vyráběného zboží, digitalizaci procesů, evidenci výroby a skladů, a to vše cestou dílčích kroků (upgrade IS, zavádění čárových a QR kódů, propojování systémů).

Majitelé společnosti si postupem času uvědomovali potřebu komplexního řešení. Obrátili se na Moravskoslezské informační centrum (dále jen MSIC) a požádali o systémovou podporu. Po úvodních rozhovorech a analýze situace jsme se s majiteli dohodli, že je potřeba nejprve definovat a popsat procesy, aby mohla nastat jejich optimalizace, automatizace a digitalizace. V rámci programu EXPAND si společně dali za cíl připravit budoucí koncept výrobního procesu a celého procesu realizace zakázky s ohledem na rozšíření výrobních prostor, digitalizaci a budoucí růst.

Firma chtěla dosáhnout těchto měřitelných přínosů:
optimalizace toku materiálu a informací ve firmě
příprava na stěhování do nových prostor
odstranění plýtvání z procesu realizace zakázky a příprava pro následnou efektivní digitalizaci
zvýšení produktivity a zkrácení doby průchodu zakázky firmou
snížení a optimalizace skladových zásob

ŘEŠENÍ

Do řešení se v rámci EXPANDU zapojil náš expert – Miroslav Marek, který s pracovníky firmy:
popsal současnou situaci ve fungování firemních procesů formou mapy toku hodnot
společně navrhli budoucí stav fungování firemních procesů
vytvořili Layout nových výrobních prostor (zadavatel vybíral z několika variant)
navrhli optimalizaci materiálových a informačních toků

VÝSLEDEK

Výsledkem spolupráce bylo:
zlepšení toku materiálu a informací ve firmě
procesy připravené na stěhování do nových prostor
lidé připravení na změny
návrh odstranění plýtvání z procesu realizace zakázky
zvýšení produktivity a zkrácení doby průchodu zakázky firmou
snížení a optimalizace skladových zásob
příprava a podklady pro následnou efektivní digitalizaci
zadání pro návrhy nízkonákladové automatizace
Následně do projektu společnost VEMAT přizvala další experty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:
sdílené vývojové centrum IdeaHub Ostrava, vyvinulo a dodalo nízkonákladovou automatizaci a digitální sběr dat ze strojů pro zvýšení produktivity a zlepšení ergonomie
v rámci podpory MSIC byl realizován audit digitální připravenosti firmy
ve spolupráci s partnerskou firmou Altevida, jsme navrhli optimální koncept toku dat a informací
firma Altevida zabývající se digitálními technologiemi pak na základě popisu procesů a potřeb pomohla vybrat moderní informační systém postavený na cloudovém řešení

Tento komplexní přístup zajišťuje společnosti VEMAT koncepční řešení a udržitelný rozvoj firmy.

spolupracující expertI
expert new dimension
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 603 279 960
Šárka Matýs
S-Matys
+420 731 696 691
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
+420 603 279 960
Šárka Matýs
S-Matys
+420 731 696 691
EU-logo
NPO-logo
MK-logo
Projekt „Redesign webových stránek společnosti New Dimension, s.r.o.“ pod registračním číslem 0380000740 byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.
[year] © Copyright New Dimension, s.r.o.