Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM ANALÝZA DIGITÁLNÍ PŘIPRAVENOSTI
Menu
Expertní pohled na vlastní firmu přináší analýza digitální připravenosti, která probíhá formou monitoringu v procesech.
Cílem je ověřit, jak je firma připravena na plánovanou změnu:
jak má připraveny procesy na digitalizaci, a pokud již digitalizuje, na jaké úrovni se nachází
jak má připraveny lidi na práci v prostředí digitalizovaných procesů
jaká je digitální propojenost procesů a procesních kroků a jak je vytěžován jejich potenciál
Hlavním přínosem je uvědomit si, co digitální transformace znamená u vás ve firmě a odbourat obavy z digitalizovaného prostředí.
analyza-digi
Základní kroky analýzy jsou:
zmapování a popis základních firemních procesů a vztahů mezi nimi
definice problémových míst procesů a míst s největším potenciálem pro digitalizaci
posouzení připravenosti lidí na digitalizaci
návrh koncepce digitalizace procesů:
návrh rozvoje zaměstnanců a změn v organizaci a řízení pro zvládnutí digitální transformace
vytvoření podkladů pro výběrová řízení na postupnou digitalizaci dle navrženého konceptu