Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM INOVACE
Menu
Inovace jsou neodmyslitelnou součástí digitální transformace firmy, kráčejí ruku v ruce s měnícími se požadavky zákazníků, s novými technologickými, ekonomickými i ekologickými výzvami.
Cílem řízení inovací je být o krok před konkurencí nebo lépe konkurenci vůbec nemít…
identifikovat nové příležitosti a směry na trhu
hledat řešení, která vytvářejí tzv. modré oceány
iniciovat, vytvářet, agilně řídit a realizovat inovační projekty
posílit prozměnovou kulturu a růstové myšlení ve firmě
Hlavním přínosem je vytváření budoucnosti firmy.
inovace-digi
Výstupem jsou:
inovace produktové, v podobě nových služeb či výrobků
inovace procesní, zaměřené na nové či významně zlepšené způsoby výroby a dodávek
inovace organizační, obnášející zavedení nových metod, postupů organizace práce, organizace vztahů s ostatními firmami či institucemi
inovace marketingové, zaměřené na nové prodejní metody a distribuční kanály