Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM ŘÍZENÍ RIZIK
Menu
Pro dosažení co nejvyšší trvalé hodnoty digitální transformace je potřeba nastavit systém řízení rizik.
Cílem řízení rizik při řízení strategie a implementaci změn je:
identifikovat a snížit rizika a nežádoucí vlivy
maximalizovat využití příležitostí pozitivních vlivů
posílit udržitelnost zavedených změn
Hlavním přínosem je předcházení vzniku problémů či negativních jevů, zajištění hladké implementace změn souvisejících s digitální transformací.
rizika-digit
Řízení rizik probíhá ve fázích:
identifikace rizik (risk identification)
analýza rizik (risk analysis)
zhodnocení rizik (risk evaluation)
ošetření rizik (risk mitigation)
omezení rizik (respektive jejich zmírnění)
monitoring rizik (risk monitoring and review)