Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM PROJEKTY IMPLEMENTACE
Menu
Při implementaci projektů digitalizace uplatňujeme agilní přístup.
Cílem agilního řízení projektů digitalizace je:
rychlá a efektivní aplikace nových digitálních technologií s cílem rychlého dosažení požadovaných výsledků a naplňování cílů firmy
uspokojení prioritních potřeb zákazníka (interního i externího) v co nejkratším čase
flexibilní reakce na změny
ošetření rizika neúspěšné implementace prvků digitalizace
Hlavním přínosem agilního přístupu je zaměření se na nejvyšší přidanou hodnotu pro firmu.
implementace-digi
Výstupy projektů jsou:
optimalizované a digitalizované procesy
nastavené standardy práce a komunikace v digitalizovaném prostředí
zadání pro rozvoj lidí, aby zvládli práci v digitalizovaném prostředí
doložený posun, kterého bylo digitalizací dosaženo