Menu Close
Základní povědomí o tom, co je digitální transformace a jak ji lze úspěšně zvládnout, získáte formou webináře.
Cílem je poskytnout informace těm, kteří připravují, řídí a implementují digitalizaci, aby byli na změny, s ní související, připraveni.
Hlavním přínosem je uvědomit si, co digitální transformace znamená u vás ve firmě a odbourat obavy z digitalizovaného prostředí.
webinar2
Obsahem webináře je:
jak vnímat digitální transformaci
jaké jsou projevy digitální transformace v praxi
jak se mění práce v digitalizovaných procesech
jaké jsou nové požadavky na kvalifikaci a kompetence lidí
co firmy nejčastěji řeší, pokud chtějí úspěšně projít digitální transformací