Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM ROZVOJ
Menu
Klíčoví pro zdárný přechod na digitalizované procesy a digitální firemní kulturu jsou lidé.
Cílem firemního rozvoje je nastartovat proces přípravy lidí na zvládnutí digitálního prostředí firem, budovat týmy, které:
budou chápat digitální transformaci v kontextu svého pracoviště, firmy i trhu
zvládnou tempo změn, které digitální transformace přináší
budou schopny tyto změny uřídit a vytěžit
dokážou přijímat nové technologie a být nosiči změn ve firmě
budou přinášet kreativní a inovativní řešení
rozvoj-digit
Firma získá připravené týmy napříč společností:
top management, jako nositele strategie digitalizace a tvůrce prostředí
prozměnový tým, který dokáže naplnit strategii digitalizace a uřídit změny
interní specialisty, odborníky a experty na jednotlivá řešení v agilních projektech
talenty, kteří jsou nositeli nových myšlenek a hybateli agilních projektů
inovativní týmy, přinášející nové a netradiční řešení, vytvářející příležitosti na trhu
liniový management, schopný pracovat a vést lidi v digitalizovaných procesech
interní lektory, systematicky rozvíjející lidi díky moderním digitálním nástrojům
V rozvoji lidí využíváme know how kompetenčního modelu Industry 4.0, který jsme vyvinuli ve spolupráci s 15 firmami z řad našich klientů a partnerů. Obecný kompetenční model konkretizujeme pro různé pracovní pozice a definujeme rozdíl mezi tím, co dnes lidé na dané pozici umí a mezi tím, co budou muset, vzhledem k nastupující digitalizaci, zvládat. Na základě této přípravy jsme společně s klienty schopni připravit potřebné rozvojové a tréninkové plány vedoucí k hladkému a efektivnímu nástupu digitalizace.
Pro zvýšení přidané hodnoty rozvoje a v souladu s nejmodernějšími trendy v didaktice využíváme model Hybrid Learning. Tato forma rozvoje kombinuje tradiční přístupy ve vzdělávání dospělých, metodiku učebního cyklu, s využitím moderních technologií, a zajišťuje vysokou míru individuálního přístupu.
Hybridní model mění postoje účastníků. Funguje na principu volby, sebemotivace a aktivní účasti jednotlivců. Každému účastníkovi dává možnost vytěžit z rozvoje maximum pro sebe a pro svou práci.