Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM REVIZE STRATEGIE
Menu
Digitalizace firmy nekončí implementací nových technologií a přípravou lidí.
Digitální transformace je kontinuální proces reagující na změny potřeb zákazníků, firmy, či na změny technologií.
Cílem revize strategie je:
vyhodnotit postup a přínosy agilních projektů naplňujících strategii firmy
vyhodnotit práci prozměnového týmu při řízení naplňování strategie
stanovit opatření a změny v práci prozměnového a agilních projektových týmů
nastavit priority firmy v podobě konkrétních strategických cílů pro další období
Hlavním přínosem je nasměrování následného žádoucí postupu digitální transformace firmy.
revize-digi
Základní měřitelné parametry digitální transformace:
zisk
rychlost a kvalita uspokojení požadavků klientů
kvalita a rychlost získání informací pro rozhodování
produktivita zaměstnanců
nákladovost
rychlost inovací