Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM ČLÁNKY
Menu
Ověřili jsme si 13letou praxí v New Dimension, že jedinečná metodika Cooperation 4.0 postavená na filosofii
„Procesy, a to i ty digitální, jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé v nich“, platí i při nástupu Industry 4.0.
Máme zkušenosti z práce s firmami, které již digitální transformací prochází. Přečtěte si naše názory a zkušenosti z oblasti digitalizace.