Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM EXKURZE
Menu
Možností pro získání informací je exkurze do jiné společnosti, která již nastoupila cestu digitální transformace.
Cílem je poznat dobrou praxi a poučit se z chyb v oblasti:
digitalizace procesů
práce s lidmi v digitalizovaném prostředí
řízení této změny
přerodu firemní kultury na digitální
exkurze-2
Základní parametry exkurze:
probíhá v nekonkurenční firmě, která již úspěšně prochází digitální transformací
je vedena a moderována zkušeným konzultantem společnosti New Dimension
probíhá v reálných procesech a v interakci se zaměstnanci firmy
dává prostor pro odbornou diskusi s implementačním týmem firmy