Menu Close
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM ZMĚNA, KTERÁ…
Menu
informace-2
zvyšuje kvalitu a rychlost dodávek směrem k zákazníkovi internímu i externímu
poskytuje okamžitý přístup k relevantním informacím
přináší firmě posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu
zrychluje a usnadňuje rozhodování top managementu i všech linií přímo v procesech
zvyšuje produktivitu práce a zajišťuje návratnost investic
eliminuje opakovanou či fyzicky náročnou práci, posiluje bezpečnost na pracovištích

vyvolává obavy u většiny zaměstnanců
vyžaduje dobrou přípravu a koordinaci činností napříč firmou
potřebuje důslednou a systematickou komunikaci a okamžitou zpětnou vazbu
dává příležitosti talentům a proaktivním pracovníkům
vyžaduje zapojení lidí různých profesí, jejich spolupráci

zmena
…SE DÁ ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT osvědčeným postupem
informace-3

objektivně posoudit současnou úroveň digitalizace a automatizace firemních procesů
vytvořit strategii digitální transformace a definovat akční kroky změny
navrhnout potřebné kompetence pro digitalizované procesy
posoudit připravenost lidí na změny související s digitální transformací firmy
nastartovat proces systematické přípravy lidí ve firmě
nastartovat agilní projekty digitální transformace firmy